Самодостатнє місто. Ілюстрація міського середовища майбутнього. Частина ІI

Продовжую розповідати про найбільш цікаві, з моєї точки зору, концепції розвитку міст майбутнього “Самодостатнє місто: Ілюстрація міського середовища майбутнього“.(THE SELF-SUFFICIENT CITY: Envisioning the habitat of the future) з однойменного каталогу конкурсних проектів 2010р. (Частина ІI)

«HURBS»

Дана концепція має на меті описати не матеріальну складову міста: житлову забудову, мережу вулиць і доріг, озеленення та благоустрій територій, тощо, а її інформаційний прототип, який став би базою для втіленню кінцевих містобудівних рішень.

Проект «HURBS» – це міська інформаційна система, в якій мешканці і спеціалісти працюють разом над розвитком міста, щоб ефективно розвивати його, заощаджуючи міські ресурси. Розбудова системи відбувається за рахунок творчої співпраці  громадян для     врахування їх різноманітних інтересів.

Пропонована інформаційна система використовує вже присутні сьогодні цифрові технології в тому числі Інтернет мережу та програмні продукти, щоб допомогти всім членам суспільства відігравати важливу роль у формуванні міського середовища і зробити цей процес максимально прозорим.

В даному проекті залучені три основних учасники. Спонсор (Інвестор), Спеціаліст, Споживач.

Спонсор – фізична або юридична особа, що має намір забудови певної території міста. Його мета закласти основні параметри майбутньої міської структури чи її частини її функціональне призначення і стратегічну ціль.

Спеціалісти – люди, що володіють певними професійним навиками та знаннями в різноманітних галузях. Їх функція запропонувати рішення по певній території з визначеними вихідними даними, використовуючи свій досвід та дані різноманітних досліджень.

Споживач –  потенційний мешканець або відвідувач,  найважливіший співучасник процесу,  який обирає найкраще рішення для даної території. Думка споживача, що базується на його життєвому досвіді і реальний потребі, дозволить уникнути непрактичних далеких від реального життя рішень.

Будь-яка людина може бути членом будь-якої з трьох груп. Переходити з одної групи в другу, спричиняючи  розвиток  системи як єдиного глобального комплексу.

Роботу системи можна розбити на три етапи;

  1. Збір даних  та внесення інформації на веб сторінку. На цьому етапі  збирається, аналізується і розглядається інформація  по будь-якому об’єкту міста або його  частині,  охопленою певним спонсорським (інвестиційним) проектом.
  1. Інтерактивна робота учасників проекту за допомогою глобальної мережі. Інтернет сторінка це  доступний засіб що дозволяє громадянам бути залученими в загальносуспільний процес відіграючи ту роль, яка найбільш відповідає їхньому досвіду та життєвим інтересам.
  1. Втілення результатів проектів. Використовуючи певну програму як графічний редактор, який на основі вихідних даних і інтерактивної роботи учасників проекту видає графічну інформацію, що стає прототипом розвитку міського середовища.

Роботу такої системи можна застосовувати в усіх масштабах – як на рівні мікрорайонів, так і на рівні житлових будівель та навіть квартир.

Міста, що будуть формуватись за таким принципом, будуть мати реальне підгрунтя завдяки участі у ній громадян, а не суб’єктивних економічних чи політичних інтересів які в певний момент здавались доцільними.

У статті використана інформація з каталогу виставки: THE SELF-SUFFICIENT CITY: Envisioning the habitat of the future. 2010.

Поділитися:

Залишити коментар: